Procés per a la identificació i avaluació de riscos ergonòmics

Expertes en Ergonomia ………………………………………. Una correcta avaluació general de riscos hauria de permetre realitzar un diagnòstic ràpid de la situació inicial dels llocs de treball/empresa mitjançant la identificació de perills d’origen ergonòmic (ISO TR 12295), a partir de la observació directa dels llocs de treball i de la informació facilitada per l’empresa amb la finalitat…

Riscos higiènics químics: procés d’identificació i avaluació

Expertes en Higiene ………………………………………. Inicialment, una correcta avaluació general de riscos hauria d’identificar i avaluar qualitativament els productes químics utilitzats, així com els subproductes que es puguin generar durant els processos de treball a partir de la informació continguda en les fitxes de seguretat dels productes, de la informació facilitada por l’empresa, i mitjançant la…

Evitar caure a la CAE

    Jordi Riera Tècnic de PRL expert en Gestió de la Prevenció ……………………………………….. La Coordinació d’Activitats Empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals (coneguda com a CAE) s’ha convertit en un maldecap per la gestió de la prevenció a moltes organitzacions.   Trobem aquesta coordinació quan tenim a persones treballadores d’una entitat que…

Perill: no et quedis penjada

Expertes en Seguretat Laboral …………………………..   Si es treballa en altura i amb arnés, una de les primeres coses que s’han de tenir ne compte per a aquest síndrome és el factor de caiguda. Ve determinat per la diferència entre l’altura a la qual es troba la persona treballadora durant la realització de les seves…