El benestar de les persones, el motor de l’economia

Vam néixer amb la ferma convicció que és indispensable integrar la prevenció de riscos laborals dins dels sistemes productius. Creixem refermant-nos en aquesta creença però amb un concepte més ampli, la Salut Laboral. Creiem que aquest concepte engloba no només les característiques físiques del lloc de treball, sinó també la salut corporal i la salut mental de les persones treballadores. Per això, a SePrA actuem en quatre grans línies de treball.

Cuidem

Els hàbits personals i la cura individual: una alimentació adequada, una correcta planificació de l’activitat física, unes pautes per prevenir trastorns múscul-esquelètics o unes eines per gestionar les nostres emocions que afavoriran la salut de les persones a la feina. Els reconeixements i valoracions de salut física i mental ajudaran a la detecció de lesions o trastorns, i propiciaran acompanyaments individualitzats o adaptacions dels llocs de treball quan sigui necessari. Salut corporal i benestar emocional dins i fora de la feina.

Acompanyem

La salut col·lectiva, a tots els nivells: la valoració de la influència de les condicions de treball en l’estat de salut, l’anàlisi de les relacions i interconnexions entre les persones, la gestió dels conflictes i possibles situacions d’assetjament, els factors a treballar per al benestar emocional global o les pràctiques i els estigmes que ens influencien. Organitzacions conscients i saludables físicament, mentalment i socialment.

Acollim

La qualitat dels llocs de treball té una incidència directa en la seguretat i en el confort: les característiques de l’entorn físic, la qualitat de l’aire, el desenvolupament tecnològic, les característiques dels equips o les eines emprades. Espais confortables per a entorns segurs.