El BenEstar de les persones, el motor de l’Economia

Vam néixer amb la ferma convicció que és indispensable integrar la prevenció de riscos laborals dins dels sistemes productius. Creixem refermant-nos en aquesta creença però amb un concepte més ampli, la Salut Laboral. Creiem que aquest concepte engloba no només les característiques físiques del lloc de treball, sinó també la salut corporal i la salut mental de les persones treballadores. Per això, a SePrA actuem en quatre grans línies de treball.

Cuidemnos

Els hàbits personals afecten i formen part de la salut laboral. Una alimentació adequada, una correcta planificació de l’activitat física o pautes per prevenir transtorns múscul-esquelètics. Salut corporal dins i fora de la feina.

Acollim-nos

La qualitat dels llocs de treball té una incidència directa en el BenEstar de les persones. Les característiques de l’entorn físic, la qualitat de l’aire o la tecnologia, els equips i les eines emprades. Espais confortables per a entorns segurs.

Acompanyem-nos

L’èmfasi en la salut mental és indispensable. Estudis, experiència, propostes individualitzades, coneixement, eines, proximitat i sessions d’acompanyament per ajudar en aquest camí. BenEstar emocional per a cada una de les persones i organitzacions.

Apreciem-nos

La relació entre les persones i les cures ens definexi. Com interconnectem i ens valorem, què pot alterar el nostre confort emocional o quines pràctiques i quins estigmes ens influencien. Organitzacions conscients per la salut emocional col·lectiva.