La Psicosociologia s’ocupa dels factors organitzatius i socials que poden afectar al treballador o treballadora en el desenvolupament de la seva feina.

Identifica i avalua els agents que poden alterar la salut dels treballadors, i proposa accions d’intervenció per millorar les habilitats de l’individu i la salut de l’organització.

  • Avaluació de riscos psicosocials
  • Informe de propostes d’accions / intervencions derivades de l’avaluació.
  • Intervenció directa sobre els treballadors
  • Intervenció directa sobre l’organització
  • Assessorament i supervisió de l’eficàcia de les mesures preventives adoptades.