1. Identitat del titular

SEPRA SCCL – C/ Coll i Vehí núm. 127 Local, Barcelona (08026) – CIF: F63097922 – Inscrita al Registre de Cooperatives en el full BN-9459

Contacte: comunica@sepra.coop

2. Contingut de la pàgina web

SEPRA SCCL ofereix a les persones Usuaris d’aquest lloc web: a) informació de l’organització, dels serveis que presta, dels seus professionals i d’esdeveniments; b) * Àrea de clients amb accés a Àrea Privada Client i a Àrea Formació on-line; c) Formulari de contacte; i d) ** Continguts de tercers i/o links.

* L’accés i ús es realitzarà d’acord a l’apartat de “Clàusules Àrea Clients”

** SEPRA SCCL no garanteix ni es fa responsable de les dades o d’altra informació mostrades o distribuïdes a través de llocs web aliens a SEPRA SCCL

3. Vigència de la informació

L’accés a la web de SEPRA SCCL comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització. No obstant, la informació és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

4. Propietat intel·lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes o serveis, aplicacions i eines són propietat de SEPRA SCCL i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per SEPRA SCCL. SEPRA SCCL adverteix que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual pot comportar, en el seu cas, l’exigència de possibles responsabilitats econòmiques i/o penals.

5. Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web no representa cap obligació contractual per SEPRA SCCL, no constitueix cap oferta de compra o venda de productes o serveis sinó que s’exposa únicament amb finalitats informatives.

SEPRA SCCL refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar, eliminar, limitar o impedir l’accés als continguts, de manera temporal o definitiva, sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, SEPRA SCCL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades.

CLÀUSULES ÀREA CLIENTS

“Àrea clients” del domini www.sepra.es inclou l’accés a la Plataforma Prevengos i a la Plataforma de formació on-line.

L’accés o utilització de la “Àrea clients” implica l’acceptació de la totalitat del que disposa l’Avís legal, la Política de privacitat i aquestes Condicions d’ús, SEPRA SCCL es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment.

En conseqüència, serà responsabilitat de la persona usuària la lectura de l’Avís Legal, de la Política de Privacitat i d’aquestes Condicions d’ús vigents en cadascuna de les ocasions en les que accedeixi, de manera que si no està d’acord amb qualsevol de les condicions disposades, pugui abstenir-se de l’ús o accés a “Àrea clients”.

1. Accés al “Àrea clients”

Els serveis que s’hi ofereixen només es podran prestar si s’és client de SEPRA SCCL i per tant obté les seves claus d’accés (usuari i contrasenya). En tot cas, la persona usuària es compromet a utilitzar i conservar el seu usuari i contrasenya respectant les normes següents:

Les claus seran assignades per SEPRA SCCL. No obstant, la contrasenya podrà canviar-la en qualsevol moment.
Haurà de fer un ús diligent de les claus d’accés i no posar-les a disposició de terceres persones no autoritzades.
En cas de pèrdua, d’accés de tercers no autoritzats o qualsevol altra risc, haurà de ser comunicat a SEPRA SCCL en el mateix moment en que es tingui coneixement a través del correu dpo@sepra.coop.
SEPRA SCCL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la “Àrea clients” en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, si s’incompleixen les normes que s’estableixen en qualsevol dels apartats d’aquestes “Condicions d’ús”.

2.- Condicions d’ús

Tota persona usuària de la “Àrea clients” es compromet a utilitzar-la de forma correcte i de conformitat amb la llei. Així mateix, es compromet a no provocar danys en els nostres sistemes, o en el dels nostres proveïdors o tercers; a no introduir virus informàtics o qualsevol altra sistema físics o lògic que pugui provocar danys; a no intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris, a no realitzar qualsevol altre ús que pugui de qualsevol forma danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la “Àrea clients”, o els seus serveis o impedir la seva normal utilització per part de la resta de persones usuàries.

La persona usuària respondrà dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’incompliment per part seva de les obligacions indicades en el paràgraf anterior.

 

DATA DE L’ÚLTIMA REVISIÓ: 17/03/2021