La Medicina del Treball és l’observació i control de la influència de les condicions de treball en l’estat de salut dels treballadors i treballadores de l’organització.

És important que els tècnic de prevenció i l’equip sanitari treballem conjuntament per tenir un coneixement del riscos existents al lloc de treball i els problemes de salut que poden presentar els treballadors exposats.

Per tant, a més de la informació recollida en els exàmens de salut, tenim present tota la informació referent a les avaluacions de riscos de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia.

Aconsellem als treballadors i treballadores, de manera individual, sobre les actuacions que cal fer per millorar el seu benestar físic, psíquic i social.

Fem plans de salut per a l’empresa per millorar el benestar tant de les persones que la integren, com de la pròpia organització.