L’Ergonomía proposa la valoració i les modificacions que siguin oportunes del lloc de treball per adaptar-lo a les característiques de cada persona. Amb un disseny adequat de cada lloc de treball, s’aconsegueix que els treballadors i treballadores que l’ocupen puguin cuidar el seu sistema muscular i esquelètic. Quan no es pot aconseguir una adaptació completa, cal complementar les accions preventives amb altres tècniques d’higiene postural o de millora d’habilitats personals.

Des de SePrA us podem oferir:

  • Disseny dels llocs de treball
  • Avaluacions de riscos ergonòmics: càrrega física, posicions forçades, treballs repetitius,…
  • Formacions i intervencions d’higiene postural i habilitats.