La seguretat laboral és la branca encarregada d’identificar i avaluar els factors de risc que intervenen en els accidents de treball i controlar les seves possibles conseqüències.

Com a complement de la gestió de la prevenció requerida per la legislació actual (avaluacions de riscos, plans d’emergència, plans de prevenció, formació en riscos específics,…) també us podem oferir, entre d’altres, els següents serveis:

  • Plans de Seguretat i Salut en obres de construcció.
  • Coordinacions de Seguretat i Salut
  • Plans d’Autoprotecció (PAU) segons Decret 82/10
  • Formació homologada per a la Targeta Professional de Contrucció, Fusta i Metall.
  • Informe d’equips de treball per adequació al RD 1215/97.