A continuació, una mostra d'algunes de les nostres clientes. Encara que ens agradaria que estiguessin totes, hem pogut indicar-hi només algunes referents per sector:

ORGANITZACIONS DE REFERÈNCIA EN L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

INDÚSTRIA

CENTRES ESPECIALS DE TREBALL

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

LOGÍSTICA I TRANSPORT

ATENCIÓ A LES PERSONES

CULTURA

EDUCACIÓ

OFICIS

COMERÇ

NETEJA

ALIMENTACIÓ

INFORMÀTICA I TECNOLOGIA

CONSTRUCCIÓ