La Higiene Industrial té l’objectiu d’identificar, avaluar i controlar els agents químics, físics i biològics, presents en l’àmbit laboral, que puguin alterar la salut i el benestar dels treballadors.
Les activitats preventives que utilitzem per al control d’aquests riscos són, entre d’altres:

  • Avaluacions higièniques qualitatives
  • Mesures ambientals de productes químics.
  • Mesures de soroll, vibracions i radiacions.
  • Estudis higiènics.
  • Formació de riscos específics als treballadors exposats (manipulació de  productes químics, exposició a l’amiant, aplicació de fitosanitaris,exposició laboral al soroll…
  • Plans de treball d’amiant.
  • Plans de reducció de soroll.