Desenvolupament Sostenible i Saludable – II Fòrum internacional Creant futur

MIESES GLOBAL, iniciativa en la que participem des de SePrA, organitza el II Fòrum Internacional de desenvolupament sostenible. Es tracta d’un moviment associatiu sense ànim de lucre, format per persones i organitzacions, compromeses a desenvolupar competències per ajudar a construir empreses saludables, socialment responsables i sostenibles, on les persones siguin el motor del canvi. A…

NOU CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE SEPRA I EL CAATEEB

En aplicació d’aquest conveni, SePrA elaborarà conjuntament amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, un Document a l’Abast amb l’objectiu de presentar algunes de les malalties professionals que poden afectar els treballadors del sector de la construcció (amb estudis i dades estadístiques), així com les mesures preventives i elements de…

IV FIRA D’ECONOMIA SOLIDÀRIA DE CATALUNYA

La Fira d’Economia Solidària de Catalunya és un aparador de tots els productes i serveis necessaris per cobrir les necessitats de la vida quotidiana de les persones: habitatge, alimentació, oci, coneixement, cooperativisme, comercialització justa, serveis a persones i empreses, finances i assegurances ètiques, inserció laboral, emprenedoria social, energies renovables, formació i educació, etc. És un…