Notícies HomeÚltimes Noticies

Com podem tenir tolerància zero davant l’assetjament i la violència a la nostra feina? Aquest decàleg recopila els passos que podem seguir per assegurar-nos que l’assetjament i la violència no formen part del nostre àmbit laboral

1. 

Fer un compromís públic que prohibeixi les accions violentes, l’assetjament i la discriminació a la feina

2.

Adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus d’agressió, assetjament i discriminació

3.

Disposar de protocols de prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament i la violència laboral, concretament de la sexual i/o per raó de gènere en l’àmbit laboral. Disposar d’una persona o persones referents que vetllin per l’aplicació d’aquest protocol

4.

No tolerar cap conducta que atempti contra la integritat, la llibertat i la dignitat de les persones treballadores

5.

Preveure sancions i mesures disciplinàries davant les conductes d’assetjament i violència a la feina, així com mesures restauratives i de reparació del dany

6.

Oferir informació, formació i sensibilització envers la prevenció i l’abordatge de la violència i l’assetjament en l’àmbit laboral

7.

Identificar els perills i avaluar el risc de l’assetjament i la violència, així com establir les mesures preventives que siguin necessàries

8.

Disposar d’un protocol de prevenció i gestió de conflictes basat en els principis de l’equitat i la justícia

9.

Fer diagnòstics per detectar les possibles desigualtats i discriminacions a la feina i adoptar les mesures que siguin necessàries

10.

Disposar d’un protocol de ciberseguretat i de desconnexió digital a la feina