Uncategorized @ca

Tenim convocatòries obertes per sumar persones a l’equip. Si et ve de gust sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicant-nos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. comunica@sepra.coop

Som l’únic Servei de Prevenció de Riscos Laborals acreditat a Catalunya que desenvolupem la nostra activitat constituits com a cooperativa de treball.

Des de fa 17 anys ens impliquem amb empreses I Organitzacions de qualsevol sector i dimensió, des de la proximitat i la confiança que neixen d’un alt nivell de coneixement.

Treballem cada dia per demostrar que, en el nostre camp, és possible contribuir al desenvolupament d’activitats d’altres amb propostes innovadores, proactives i properes, no només per donar resposta legal a les necessitats al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, sinó apostant per l’assoliment d’Organitzacions Saludables.

Com a cooperativa som un model d’empresa que assegura la implicació màxima de totes les treballadores cap a objetius comuns i compartits, des d’una gestió responsable socialment, democràtica i equitativa, amb noves formes de treballar, consumir i invertir.

Som Referent de la prevenció de riscos laborals als mercats socials, amb una participació activa en la difusió del cooperativisme i de l’economía social y solidària

Busquem una professional de l’àmbit de la Prevenció per incorporar-se a l’equip:

 • Jornada completa
 • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb possibilitat de continuïtat
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.

Funcions

Dins l’àrea de prevenció, les seves funcions seran:

 • Assessorament als clients que se li adjudiquin en tots els requisits legals com a Servei de Prevenció Aliè.
 • Elaboració de la documentació necessària per al compliment d’aquests requisits.
 • Al marge de les funcions vers els seus clients, col·laboració amb el departament de Prevenció i Salut amb altres tasques on es requereixi la participació d’un tècnic superior en PRL (formació, visites d’assessorament, visites d’inspecció d’obra)

Formació necessària

 • Titulació universitària

Coneixements específics necessaris

 • Títol Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Preferentment amb les tres especialitats tècniques (seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia)

Experiència

 • No es requereix experiència. De manera excepcional, es pot sol·licitar una experiència en algun àmbit.

Observacions

 • És imprescindible disposar de carnet de conduir i de vehicle propi

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Capacitat per sistematitzar les diferents activitats i executar-les segons una programació prevista.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Atenció i amabilitat.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicantnos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. comunica@sepra.coop

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la

Busquem una professional de l’àmbit de la Prevenció per incorporar-se a l’equip:

 • Jornada completa
 • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb possibilitat de continuïtat
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.

Funcions

Dins l’àrea de prevenció, les seves funcions seran:

 • Assessorament als clients que se li adjudiquin en tots els requisits legals com a Servei de Prevenció Aliè.
 • Elaboració de la documentació necessària per al compliment d’aquests requisits.
 • Col·laboració amb el departament de Prevenció i Salut amb altres tasques on es requereixi la participació d’una tècnica intermèdia en PRL (Visites d’assessorament, visites d’inspecció d’obra, …)

Formació necessària

 • Titulació de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals  (Cicle Formatiu de Grau Superior)
 • A data 21 de novembre de 2001, l’autoritat educativa publica el Reial Decret 1161/2001, de 26 d’octubre, que estableix, com a títol corresponent a estudis de formació professional, el títol de Tècnic superior de prevenció de riscos Professionals, amb caràcter oficial i validesa per a tot el territori nacional i que faculta per exercir les funcions de nivell intermedi definides al Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, que  aprova el Reglament de serveis de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 27 publicat el 31/01/1977)

Coneixements específics necessaris

 • No es requereix

Experiència

 • No es requereix experiència. De manera excepcional, es pot sol·licitar una experiència en algun àmbit.

Observacions

 • És imprescindible disposar de carnet de conduir i de vehicle propi

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capacitat per sistematitzar les diferents activitats i executar-les segons una programació prevista.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Atenció i amabilitat.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicantnos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. comunica@sepra.coop

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la