Notícies HomeUncategorized @ca

Tenim convocatòries obertes per sumar persones a l’equip. Si et ve de gust sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicant-nos qui ets i per què t’il·lusiona treballar amb nosaltres: oriol@sepra.coop

Som l’únic Servei de Prevenció de Riscos Laborals acreditat a Catalunya que desenvolupem la nostra activitat constituïts com a cooperativa de treball. Des que ens vàrem constituir dues dècades enrere, treballem per transformar el nostre entorn mitjançant aportacions de caràcter social, amb la fórmula cooperativa com a motor de canvi. Vam néixer amb la ferma convicció que és indispensable integrar la prevenció de riscos laborals dins dels sistemes productius. Creixem refermant-nos en aquesta creença però amb un concepte més ampli, la Salut laboral.

El benestar de les persones i de les organitzacions cal que sigui protagonista en qualsevol activitat econòmica. L’economia ja no pot entendre’s d’altra manera que posant la sostenibilitat de la vida al centre de l’activitat.

Com a cooperativa som un model d’empresa que assegura la implicació màxima de totes les treballadores cap a objectius comuns i compartits, des d’una gestió responsable socialment, democràtica i equitativa, amb noves formes de treballar, consumir i invertir.

Una persona per fer tasques de Tècnica de Comunicació a la cooperativa. Serà la responsable d’executar la comunicació interna i externa, el posicionament, i d’implantar els criteris d’imatge de SePrA:

Funcions

Com a part del Departament d’Imatge i Comunicació, les tasques són:

 • Seguiment/execució i elaboració de les accions del Pla de comunicació
 • Creació de continguts específics pels diferents canals de SePrA: Instagram, LinkedIn, Twitter (X) i la web pròpia
 • Comunicació interna: implantació de la imatge de SePrA a tots els espais interns i butlletí mensual
 • Posicionament de SePrA a l’exterior
 • Confecció de campanyes informatives
 • Confecció de campanyes publicitàries
 • Dinamització de la participació de l’equip de SePrA en la comunicació
 • Relacions amb grups d’interès
 • Enviament i seguiment d’enquestes i indicadors
 • Participació en projectes i serveis que requereixen una especial atenció a la imatge o la comunicació

Requisits

 • Grau en Periodisme, Publicitat i relacions públiques, Comunicació, o estudis relacionats
 • Coneixements en comunicació corporativa
 • Coneixements de gestió de comunitats
 • Coneixements de programes de gestió d’imatge (InDesign, Illustrator, Photoshop, Canva), gravació i muntatge audiovisual (CapCut, PremierePro), disseny web (WordPress)
 • Català i castellà nivell nadiu. Es valorarà nivell d’anglès
 • L’experiència no és necessària però es valorarà positivament
 • Valorarem molt positivament
  • Voluntariat i moviments socials
  • Experiència i/o vinculació amb el món cooperatiu i/o de l’economia social i solidària
  • Coneixement del sector de la Prevenció de Riscos Laborals

Volem una persona que tingui:

 • Capacitat d’organització del propi treball
 • Capacitat de treballar en equip
 • Capacitat per afrontar urgències
 • Atenció i amabilitat
 • Compromís amb l’entorn
 • Motivació i capacitat per ser resolutiva, per proposar idees i buscar solucions

Què oferim?

 • Jornada completa
 • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb possibilitat de continuïtat
 • Flexibilitat horària
 • Treballar en un equip dinàmic, amb el cooperativisme com a motor de funcionament i transformació social. SePrA, a més, forma part del teixit de l’economia social de Catalunya.

Si vols sumar-te al nostre projecte, escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i un text explicant-nos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta, a oriol@sepra.coop

Busquem una professional de l’àmbit de la Prevenció per incorporar-se a l’equip:

 • Jornada completa
 • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb possibilitat de continuïtat
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.

Funcions

Dins l’àrea de prevenció, les seves funcions seran:

 • Control de seguretat d’obres i instal·lacions.
 • Coordinació de seguretat i salut quan se la designi com a tal.
 • Coordinació amb les responsables de seguretat i salut de les empreses clientes.
 • Elaboració de la documentació necessària per al compliment d’aquests requisits
 • Al marge de les funcions vers les empreses clientes, col·laboració amb el departament de Prevenció i Salut de SePrA amb altres tasques on es requereixi la seva participació.

El lloc de treball serà de manera majoritària en una important empresa del sector siderometalúrgic.

Formació necessària

 • Titulació universitària en Arquitectura o Enginyeria.
 • Títol Superior en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Especialitat de Seguretat

Experiència

 • No és indispensable tot i que es valorarà positivament

Observacions

 • És valorarà positivament disposar de carnet de conduir i de vehicle propi

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capactitat per sistematizar les diferents activitats i executar-les segons una programació prevista.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Atenció i amabilitat.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicantnos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. comunica@sepra.coop

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la

Busquem una professional de l’àmbit de la Prevenció per incorporar-se a l’equip:

 • Jornada completa.
 • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb possibilitat de continuïtat.
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.
 • Jornada flexible i amb possibilitat de teletreball.

Tasques

Aquest lloc de treball és compartit entre l’àrea de Salut del Treball i Imatge i Comunicació

 • Programació de revisions mèdiques.
 • Control de les persones no presentades als reconeixements.
 • Obertura de campanyes de reconeixements per empresa / entitat.
 • Preparar i enviar ofertes del Servei de Prevenció Aliè (SPA) i altres serveis, així com fer-ne seguiments i/o renovacions.
 • Enviament i gestió d’enquestes de qualitat.
 • Atenció telefònica i del correu electrònic del departament d’Imatge i Comunicació.

Requisits

 • Experiència d’1 any en un lloc similar. Es valorarà experiència en serveis de Prevenció de Riscos Laborals, propis o aliens. També es valorarà experiència laboral a l’economia social i/o nocions de l’ESS.
 • Títol FP de grau mitjà.
 • Català (parlat C1/D-funcional, escrit B2- avançat).

Es valorarà

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Capacitat per afrontar urgències d’atenció.
 • Amabilitat i habilitats de negociació.

Què oferim?

 • Jornada flexible.
 • Contracte indefinit.
 • 19.500€ – 21.500€ brut/any

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicant-nos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. oriol@sepra.coop

Busquem una professional de l’àmbit de la Prevenció per incorporar-se a l’equip:

 • Jornada completa
 • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb possibilitat de continuïtat
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.

Funcions

Dins l’àrea de prevenció, les seves funcions seran:

 • Assessorament als clients que se li adjudiquin en tots els requisits legals com a Servei de Prevenció Aliè.
 • Elaboració de la documentació necessària per al compliment d’aquests requisits.
 • Al marge de les funcions vers els seus clients, col·laboració amb el departament de Prevenció i Salut amb altres tasques on es requereixi la participació d’un tècnic superior en PRL (formació, visites d’assessorament, visites d’inspecció d’obra)

Formació necessària

 • Títol Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Preferentment amb les tres especialitats tècniques (seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia)

Experiència

 • No és indispensable tot i que es valorarà positivament

Observacions

 • És imprescindible disposar de carnet de conduir i es valorarà vehicle propi

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capactitat per sistematizar les diferents activitats i executar-les segons una programació prevista.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Atenció i amabilitat.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicantnos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. oriol@sepra.coop

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la

Busquem una professional de l’àmbit de la Prevenció per incorporar-se a l’equip:

 • Jornada completa
 • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb contracte indefinit
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.

Funcions

Dins l’àrea de Prevenció i Salut, les seves funcions genèriques seran:

 • Col·laborar amb les altres companyes del departament de Prevenció i Salut quan li sigui requerit.
 • Assistir a les reunions d’equips i d’expertes de Prevenció i Salut.

Funcions específiques:

 • Avaluar els diferents llocs de treball i els riscos corresponents de cada empresa
 • Elaboració de procediments de medicina del treball
 • Realitzar els reconeixements mèdics a les persones treballadores de les empreses clientes
 • Realització de informes de les revisions mèdiques
 • Realització de les avaluacions anuals de l’estat de salut de les empreses client (memòries anuals)
 • Acompanyar i assessorar a les empreses en situacions relacionades amb la salut
 • Realització de formacions especifiques de salut i prevenció de malalties

Funcions auxiliars:

 • Atenció presencial i telefònica a clientes i altres persones que ho requereixin
 • Seguiment de les enquestes de satisfacció de clients

Formació i coneixements necessaris

 • Titulació, Diplomatura o Grau en Infermeria, especialitat en Infermeria del Treball
 • Coneixements d’extraccions sanguínies
 • Català i Castellà nivell alt
 • Anglès nivell mig

Experiència

 • No és indispensable tot i que es valorarà positivament

Observacions

 • Es valorarà positiviament disposar de carnet de conduir i és recomanable disposar de vehicle propi, tot i que no indispensable.

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Capacitat per afrontar urgències
 • Atenció i amabilitat
 • Habilitats de negociació.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicantnos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. oriol@sepra.coop

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la

Busquem una professional de l’àmbit de la Psicologia per incorporar-se a l’equip:

 • Jornada flexible de 20 hores, amb la possibilitat d’augmentar-les segons la
  demanda i necessitat
 • Contracte indefinit
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, dins del nou projecte d’intercooperació PsicooSePrA. Promovem la millora de la salut mental i el benestar emocional, psíquic i social de les persones. Creiem que la millor manera per fer-ho és permetre l’accés als serveis a aquelles persones en major situació de vulnerabilitat i amb menys capacitat de rebre atenció psicològica.

Funcions

Dins l’àrea de psicologia i el projecte PsicooSePrA, les seves funcions seran:

 • Sessions de teràpia i acompanyament emocional individuals.
 • Realització de sessions grupals.
 • Acompanyament i intervenció a les organitzacions clientes des d’una vessant de prevenció de riscos psicosocials i promoció de la salut integral.

Formació necessària

 • Màster en Psicologia General Sanitària.
 • Motivació en participar d’un projecte de base cooperativista i solidari.
 • Flexibilitat i capacitat de treballar en diferents centres/entorns/contextos.

També es valorarà

 • Coneixements, experiència i/o formació en l’àmbit de les organitzacions i riscos psicosocials.
 • Coneixements o experiència en cooperativisme i projectes de base social.
 • Persona proactiva i polivalent.
 • Empatia i capacitat comunicativa.
 • Ser dona, persona trans i/o d’origen divers.
 • Coneixements de la perspectiva ecofeminista.

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capactitat per sistematizar les diferents activitats i executar-les segons una programació prevista.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Atenció i amabilitat.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicant-nos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta en una carta de presentació a psico@sepra.coop amb l’assumpte “Candidatura laboral PsicooSePrA + nom i cognom” abans del 20 de febrer

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la

Busquem una professional de l’àmbit de la Prevenció per incorporar-se a l’equip:

 • Mitja jornada o Jornada completa
 • Contracte indefinit
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.

Funcions

Dins l’àrea de prevenció, les seves funcions seran:

 • Avaluació del riscos dels llocs de treball de les empreses client per determinar l’afectació a la salut dels treballadors.
 • Control de l’estat de salut dels treballadors de les empreses client.

Formació necessària

 • Titulació. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat en Medicina del Treball.

Experiència

 • No és indispensable tot i que es valorarà positivament

Observacions

 • És valorarà positivament disposar de carnet de conduir i de vehicle propi

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capactitat per sistematizar les diferents activitats i executar-les segons una programació prevista.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Atenció i amabilitat.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicantnos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. comunica@sepra.coop

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la