Notícies HomeUncategorized @ca

Tenim convocatòries obertes per sumar persones a l’equip. Si et ve de gust sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicant-nos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. comunica@sepra.coop

Som l’únic Servei de Prevenció de Riscos Laborals acreditat a Catalunya que desenvolupem la nostra activitat constituits com a cooperativa de treball.

Des de que ens vàrem constituir dues dècades enrere, treballem per transformar el nostre entorn mitjançant aportacions de caràcter social, amb la fórmula cooperativa com a motor de canvi.
Vam néixer amb la ferma convicció que és indispensable integrar la prevenció de riscos laborals dins dels sistemes productius. Creixem refermant-nos en aquesta creença però amb un concepte més ampli, la Salut laboral.

El BenEstar de les persones i de les Organitzacions cal que sigui protagonista en qualsevol activitat econòmica. L’economia ja no pot entendre’s d’altra manera que posant la sostenibilitat de la vida al centre de l’activitat.

Com a cooperativa som un model d’empresa que assegura la implicació màxima de totes les treballadores cap a objetius comuns i compartits, des d’una gestió responsable socialment, democràtica i equitativa, amb noves formes de treballar, consumir i invertir.

Busquem una professional de l’àmbit de la Prevenció per incorporar-se a l’equip:

 • Jornada completa
 • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb possibilitat de continuïtat
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.

Funcions

Dins l’àrea de prevenció, les seves funcions seran:

 • Assessorament als clients que se li adjudiquin en tots els requisits legals com a Servei de Prevenció Aliè.
 • Elaboració de la documentació necessària per al compliment d’aquests requisits.
 • Al marge de les funcions vers els seus clients, col·laboració amb el departament de Prevenció i Salut amb altres tasques on es requereixi la participació d’un tècnic superior en PRL (formació, visites d’assessorament, visites d’inspecció d’obra)

Formació necessària

 • Títol Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Preferentment amb les tres especialitats tècniques (seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia)

Experiència

 • No és indispensable tot i que es valorarà positivament

Observacions

 • És imprescindible disposar de carnet de conduir i es valorarà vehicle propi

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capactitat per sistematizar les diferents activitats i executar-les segons una programació prevista.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Atenció i amabilitat.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicantnos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. oriol@sepra.coop

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la

Busquem una professional de l’àmbit de la Prevenció per incorporar-se a l’equip:

 • Jornada completa
 • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb contracte indefinit
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.

Funcions

Dins l’àrea de Prevenció i Salut, les seves funcions genèriques seran:

 • Col·laborar amb les altres companyes del departament de Prevenció i Salut quan li sigui requerit.
 • Assistir a les reunions d’equips i d’expertes de Prevenció i Salut.

Funcions específiques:

 • Avaluar els diferents llocs de treball i els riscos corresponents de cada empresa
 • Elaboració de procediments de medicina del treball
 • Realitzar els reconeixements mèdics a les persones treballadores de les empreses clientes
 • Realització de informes de les revisions mèdiques
 • Realització de les avaluacions anuals de l’estat de salut de les empreses client (memòries anuals)
 • Acompanyar i assessorar a les empreses en situacions relacionades amb la salut
 • Realització de formacions especifiques de salut i prevenció de malalties

Funcions auxiliars:

 • Atenció presencial i telefònica a clientes i altres persones que ho requereixin
 • Seguiment de les enquestes de satisfacció de clients

Formació i coneixements necessaris

 • Titulació, Diplomatura o Grau en Infermeria, especialitat en Infermeria del Treball
 • Coneixements d’extraccions sanguínies
 • Català i Castellà nivell alt
 • Anglès nivell mig

Experiència

 • No és indispensable tot i que es valorarà positivament

Observacions

 • Es valorarà positiviament disposar de carnet de conduir i és recomanable disposar de vehicle propi, tot i que no indispensable.

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Capacitat per afrontar urgències
 • Atenció i amabilitat
 • Habilitats de negociació.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicantnos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. oriol@sepra.coop

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la

Busquem una professional de l’àmbit de la Prevenció per incorporar-se a l’equip:

 • Jornada completa
 • Incorporació com a treballadora de la cooperativa amb possibilitat de continuïtat
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.

Funcions

Dins l’àrea de prevenció, les seves funcions seran:

 • Control de seguretat d’obres i instal·lacions.
 • Coordinació de seguretat i salut quan se la designi com a tal.
 • Coordinació amb les responsables de seguretat i salut de les empreses clientes.
 • Elaboració de la documentació necessària per al compliment d’aquests requisits
 • Al marge de les funcions vers les empreses clientes, col·laboració amb el departament de Prevenció i Salut de SePrA amb altres tasques on es requereixi la seva participació.

El lloc de treball serà de manera majoritària en una important empresa del sector siderometalúrgic.

Formació necessària

 • Titulació universitària en Arquitectura o Enginyeria.
 • Títol Superior en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Especialitat de Seguretat

Experiència

 • No és indispensable tot i que es valorarà positivament

Observacions

 • És valorarà positivament disposar de carnet de conduir i de vehicle propi

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capactitat per sistematizar les diferents activitats i executar-les segons una programació prevista.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Atenció i amabilitat.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicantnos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. comunica@sepra.coop

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la

Busquem una professional de l’àmbit de la Psicologia per incorporar-se a l’equip:

 • Jornada flexible de 20 hores, amb la possibilitat d’augmentar-les segons la
  demanda i necessitat
 • Contracte indefinit
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, dins del nou projecte d’intercooperació PsicooSePrA. Promovem la millora de la salut mental i el benestar emocional, psíquic i social de les persones. Creiem que la millor manera per fer-ho és permetre l’accés als serveis a aquelles persones en major situació de vulnerabilitat i amb menys capacitat de rebre atenció psicològica.

Funcions

Dins l’àrea de psicologia i el projecte PsicooSePrA, les seves funcions seran:

 • Sessions de teràpia i acompanyament emocional individuals.
 • Realització de sessions grupals.
 • Acompanyament i intervenció a les organitzacions clientes des d’una vessant de prevenció de riscos psicosocials i promoció de la salut integral.

Formació necessària

 • Màster en Psicologia General Sanitària.
 • Motivació en participar d’un projecte de base cooperativista i solidari.
 • Flexibilitat i capacitat de treballar en diferents centres/entorns/contextos.

També es valorarà

 • Coneixements, experiència i/o formació en l’àmbit de les organitzacions i riscos psicosocials.
 • Coneixements o experiència en cooperativisme i projectes de base social.
 • Persona proactiva i polivalent.
 • Empatia i capacitat comunicativa.
 • Ser dona, persona trans i/o d’origen divers.
 • Coneixements de la perspectiva ecofeminista.

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capactitat per sistematizar les diferents activitats i executar-les segons una programació prevista.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Atenció i amabilitat.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicant-nos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta en una carta de presentació a psico@sepra.coop amb l’assumpte “Candidatura laboral PsicooSePrA + nom i cognom” abans del 20 de febrer

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la

Busquem una professional de l’àmbit de la Prevenció per incorporar-se a l’equip:

 • Mitja jornada o Jornada completa
 • Contracte indefinit
 • Incorporació a un equip dinàmic i multidisciplinari amb voluntat d’innovació constant, al voltant de la Prevenció de Riscos Laborals, amb el cooperativisme com a motor de funcionament intern i de transformació social.

Funcions

Dins l’àrea de prevenció, les seves funcions seran:

 • Avaluació del riscos dels llocs de treball de les empreses client per determinar l’afectació a la salut dels treballadors.
 • Control de l’estat de salut dels treballadors de les empreses client.

Formació necessària

 • Titulació. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
 • Especialitat en Medicina del Treball.

Experiència

 • No és indispensable tot i que es valorarà positivament

Observacions

 • És valorarà positivament disposar de carnet de conduir i de vehicle propi

Competències

 • Capacitat d’organització del propi treball.
 • Capactitat per sistematizar les diferents activitats i executar-les segons una programació prevista.
 • Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral.
 • Capacitat de persuasió.
 • Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques.
 • Capacitat per la resolució de problemes i conflictes.
 • Atenció i amabilitat.

Si vols sumar-te al nostre projecte escriu-nos un correu electrònic adjuntant el teu currículum i explicantnos qui ets i per què t’il·lusiona la proposta. comunica@sepra.coop

Si t’interessa tenir l’oferta a mà, pots descarregar-la