Fruit d’entendre la Salut Laboral com un concepte més ampli i amb la necessitat de posar la salut mental al focus, treballem amb Psicoopera, una cooperativa d’atenció psicològica.

La nostra intercooperació s’enmarca en dos eixos principals d’actuació:

  • Acompanyament i consulta psicològica individual. Tenim un espai obert al barri de Camp de l’Arpa per a consultes psicoògiques de qualsevol persona i a preus populars.
  • Formació i psicologia del treball. Fem formacions a totes les nostres clientes que ho desitgin sobre salut mental a l’ambient laboral i com encarar algunes situacions des de les direccions. També fem actuacions a Organitzacions i avaluacions de riscos psicosocials.