Gràcies per dedicar un moment a fer l'enquesta de satisfacció hàbits saludables

Gracias por dedicar un momento a hacer la encuesta de satisfacción hábitos saludables

Nom de l'empresa / Nombre de la empresa
Nom complet / Nombre completo
DNI
Email
Quin és el teu grau de satisfacció amb el curs? / ¿Cuál es tu grado de satisfacción con el curso?
T'ha semblat útil la informació? / ¿Te ha parecido útil la información?
En quin grau recomanaries el curs a les teves companyes? / ¿En qué grado recomendarías el curso a tus compañeras?
Creus que la durada és correcte? / ¿Crees que la duración es correcta?
Canviaries alguna cosa? Quines? / ¿Cambiarías algo? ¿Qué?