CooperativismeParticipació en esdeveniments

FECAFAMM FORMA LES SEVES ENTITAS FEDERADES

 

La Federació FECAFAMM organitza dues formacions durant les últimes setmanes de 2012 adreçades a professionals i membres de Juntes Directives de les entitats federades: una sobre les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals i l’altra sobre planificació a les entitats no lucratives, amb l’objectiu d’oferir-los eines per a la seva gestió interna

El 29 de novembre a la seu de FECAFAMM, té lloc una sessió formativa per tal d’informar de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals de les entitats que tenen treballadors contractats. La formació es a càrrec de Sepra, Servei de Prevenció. Els assistents a aquesta formació gratuïta van poder conèixer i resoldre dubtes d’aquesta normativa que cal complir.

La sessió va poder ser seguida per videoconferència a travès del programa Skype.