EINESParticipació en esdeveniments

El 21 de novembre de 2012 i en un lloc singular com és la Casa Àsia de Barcelona, la cooperativa Sepra, Servei de Prevenció Integral, organitza la Jornada Eines de Canvi: Promoció del benestar físic, psíquic i social de les persones i organitzacions.

 

Des de SePrA es considera que aquesta fita suposa una passa més cap a l’assoliment de l’empresa saludable, un concepte que pretén actuar sobre l’entorn laboral de les organitzacions a nivell físic, psíquic i social d’una manera àmplia i amb compromís, amb nosaltres mateixos i amb els nostres. El motiu que ens va fer néixer i l’horitzó que ens manté 10 anys després.

L’empresa saludable es caracteritzaria per ser una organització on hi ha una visió integradora, holística, amb una implicació que va més enllà d’abastar la seguretat i salut laboral de manera bàsica i de donar compliment estricte a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Una voluntat per desplegar una conducta organitzacional, la gestió de les relacions humanes, les aportacions de les persones i l’economia des d’unes pràctiques sistèmiques, planificades i pro actives.