Sepra és cooperativa subvencionada per l’ Ordre EMO/250/2013 foment de les empreses cooperatives (incorporació de Socis de Treball)

La concessió d’aquesta subvenció és a càrrec del Departament d’ Empresa i Ocupació ( Generalitat de Catalunya) Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Govern d’Espanya) i Fons Social Europeu (Unió Europea)