Participació en esdevenimentsRSE
4º SETMANA RSE
El 12 de juny SePrA va estar present a la 4a Setmana de la Responsabilitat Social Corporativa de Catalunya que es va celebrar al Saló del Tinell de Barcelona.Les jornades van ser inaugurades pel Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i més de 400 persones i 80 empreses i entitats, es van trobar per reflexionar i compartir al voltant dels tres pilars de l’RSC: l’àmbit social (SOC), l’econòmic (ECO) i l’ambiental (AMB).
El sr. Xavier López ( Director General de Economia Social i Cooperatives) resumeix i sintetitza a través del seu blog a wordpress la 4ª Setmana de la Responsabilitat Emprearial d’aquesta manera. noticia