Participació en esdeveniments

El 14 de novembre vam tenir l’oportunitat de convidar a esmorzar, a la seu de la Federació de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya, a diversos Centres Especials de Treball.
Com a cooperativa creiem que la suma de con eixe ment i d’esforços ens fa millors . En aquest sentit, l’objectiu no era altre que engegar u nes trobades periòdiques que permetin una relació fluida entre les assistents per poder posar en comú aquells processos relacionats amb la P revenció de Riscos Laborals que puguin ser exemple per a l e s altres i c ompartir coneixement , dubtes i neguits.
Amb aquest bon pretext, ens vam trobar treballadores de SePrA, Fundació Tallers, Grup cooperatiu TEB, Àuria Grup , Grup Entrem – hi i Taller Jeroni de Moragas .

Dues primeres experiències amb dues magnífiques i molt interessants intervencions aportades des de Fundació Tallers i Taller Àuria.
En Francis i en Francisco ens van explicar la seva feina com a persones amb discapacitat intel·lectual dins la Comissió de Seg uretat i Salut inclusiva que es preocupa de la identificació i gestió dels riscos a la Fundació Tallers. La Neus i la Núria ens van completar la informació del funcionament d’aquesta gran iniciativa.
Després de converses i anècdotes, una segona exposici ó on l’Esther i la Marta ens traslladaren la seva tasca, amb els corresponents avantatges i inconvenients, per a la implantació de la OSHSAS 18.001 a Àuria Grup .

Una taula rodona per finalitzar la jornada que creiem va acontentar molt a totes les persone s assistents, pel bon clima que es va generar i el gran nombre de sinèrgies que s’endevinen entre aquestes grans organitzacions amb valor social incalculable.
Proposta inicial de continuar amb aquest tipus de trobades de manera regular, trimestralment pode r, sota una primera proposta temàtica que realitzarem des de SePrA recollint les sensacions globals. La previsió es que ens anem trobant als diferents centres de treball per conèixer – nos més i millor.
I no es descarta ampliar les col·laboracions fora de l ’àmbit de la prevenció de riscos laborals, fet que ens farà encara més gran la satisfacció amb la que vam sortir les persones de SePrA que vam tenir la sort de poder participa r en la jornada.