VOLEM contribuir en el benestar de les persones i de les organitzacions a través de la seva formació continua i la millora de la seva salut laboral.

La direcció de FORMATEC i SEPRA assumeix, promou i impulsa la POLÍTICA DE QUALITAT, que té com a finalitats prioritàries:

  • Que totes les nostres actuacions estiguin orientades a satisfer les necessitats dels nostres clientes
  • Que s’acompleixin els requisits, legals i reglamentaris, i que es millori contínuament l’eficàcia del Sistema de Qualitat.

Aquestes finalitats es poden identificar amb els objectius de:

  • Donar el màxim servei als nostres clients, per tal de complir amb els requeriments establerts de cada acció, amb els nivells de qualitat, cost i termini de compliment requerits.
  • Identificar i evitar el màxim nombre d’errors, potenciant la seva prevenció.

Aconseguir els objectius anteriors requereix treballar en equip, amb l’esforç col·lectiu de totes les persones integrants de l’empresa i estar atents a tota la informació que derivi de la comunicació amb els nostres clients i proveïdors.

El Sistema de Qualitat té el total suport de la Direcció, que es responsabilitza d’assegurar que aquest funcioni correctament per donar compliment als principis d’aquesta política de qualitat.

Per verificar el seu compliment, la Direcció defineix anualment uns objectius específics de qualitat. Mitjançant el seguiment periòdic i la seva revisió es vol aconseguir també que actuïn com a impuls motivador, per aconseguir la millora continuada de la qualitat dels nostres serveis.

Com a màxim responsable de l’organització i desenvolupament de les activitats relacionades amb Qualitat, la Direcció delega en el Gestor de Qualitat les funcions de gestionar i supervisar la definició i implantació del Sistema de Qualitat, motiu pel qual es compromet a proporcionar els mitjans tècnics i humans precisos per desenvolupar el treball delegat.

Hem efectuat una declaració de principis garantint el compromís de la direcció de l’empresa de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

Aquesta Política de Qualitat serà revisada per a la seva contínua adequació.