A continuació, una mostra d'alguns dels nostres clients. Encara que ens agradaria que estiguessin tots, hem pogut indicar-hi només alguns referents per sector:

ORGANITZACIONS DE REFERÈNCIA EN L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

INDÚSTRIA

CENTRES ESPECIALS DE TREBALL

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

LOGÍSTICA I TRANSPORT

ATENCIÓ A LES PERSONES

CULTURA

EDUCACIÓ

OFICIS

COMERÇ

NETEJA

ALIMENTACIÓ

INFORMÀTICA I TECNOLOGIA

CONSTRUCCIÓ